ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สื่อมวลชนผู้ล่วงลับเนื่องในวันนักข่าว 5 มี.ค.61

วันที่  5 มี.ค.2561   ที่ศาลาการเปรียญวัดราชบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล  บุบผะศิริ  นายอำเภอเมืองพิษณุโลก  พร้อมด้วยนายสนาม  คงเนตร  ประธานชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก ที่ปรึกษาและสมาชิกของชมรม ได้ร่วมกันทำบุญเนื่องในโอกาสวันนักข่าว หรือ วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ 5 มีนาคม 2561   เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนักข่าวจังหวัดพิษณุโลกที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสวันนักข่าว เป็นกิจกรรมที่ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีสมาชิกชมรมฯ มาร่วมทำบุญกันจำนวนมาก หลังจากมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว พระภิกษุสงฆ์ ปะพรหมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สมาชิกชมรมอีกด้วย

ส่วนกิจกรรมในภาคค่ำชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก พร้อมด้วยสมาชิก ได้จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ พี่น้องสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ที่รัตนาแกรนด์ จ.พิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกของชมรมได้พบปะสังสรรค์ ในบรรยากาศผ่อนคลาย หลังจากทำงานข่าวมานำเสนอมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีและที่สำคัญเพื่อเป็นการเพิ่มความรักความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย

สำหรับ วันนักข่าว หรือ วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับ วันสถาปนา สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน) กำเนิดวันนักข่าว สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2498   ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก ก่อกำเนิดเมื่อ พ.ศ.2535 สื่อมวลชนอาวุโสของจังหวัดพิษณุโลกหลายท่าน หลายแขนง มีแนวคิดตรงกันว่า ต้องการให้คนทำหนังสือพิมพ์ในจังหวัดพิษณุโลกสามารถรวมตัวกันเป็นปึกแผ่น รวมตัวกันเป็นองค์กร เพื่อประสานความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน อันเกิดประโยชน์ต่อการนำเสนอข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองต่อสังคมคนพิษณุโลกชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกจึงถือกำเนิดนับแต่นั้นมา โดยมีอาจารย์ธนู พิณพาทย์ รับตำแหน่งประธานชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกท่านแรก ได้รวบรวมสมาชิก ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในพิษณุโลกหลายแขนง ทั้งบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และได้ประสานกิจกรรมการทำงานของชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ทั้งการจัดกิจกรรมวันนักข่าว การเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน การออกช่วยเหลือสังคมในหลายด้าน ปี 2561 สู่ปีที่ 26  ของชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก สมาชิกรุ่นหลัง ได้สานต่อเจตนารมณ์ ของสื่อมวลชนอาวุโสที่รวมตัวกันก่อร่างสร้างชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก ได้ประสานความร่วมมือ สรรค์สร้างกิจกรรม อันเกิดประโยชน์ทั้งมวลหมู่สมาชิกและสังคมคนพิษณุโลก

////////////

แสดงความคิดเห็น