พาณิชย์จังหวัดน่านขนสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิตส่งเสริมการตลาดเมืองสองแคว

เมื่อวันนี้ 9 มี.ค.61 ที่ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อ.เมืองพิษณุโลก นายไพบูลย์ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน มหัศจรรย์สินค้าน่าน ต่อยอดภูมิปัญญา พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต จากภูมิปัญญาสู่อาเซียน

นายเงียบ แสงจำปา พาณิชย์จังหวัดน่าน กล่าวว่า น่านเป็นจังหวัดที่มีความเป็นมายาวนานทางด้านประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม ประเพณีของชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จนเป็นคำกล่าวขานกันว่า น่านตำนานแห่งขุนเขา เมืองเก่าที่มีชีวิตก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สินค้าประเภทต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองน่าน อย่างหลากหลายที่โดดเด่น ได้แก่ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมือง  เครื่องเงิน อาหารแปรรูป เหล่านี้ล้วนเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้มีการพัฒนาการมาโดยลำดับทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านการตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดน่าน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านจึงได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเมืองน่านภายใต้ชื่องาน มหัศจรรย์สินค้าน่านต่อยอดภูมิปัญญา พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต จากภูมิปัญญาสู่อาเซียน ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อการเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียน +3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลกสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านครั้งนี้ เสริมสร้างประโยชน์ด้านการค้าการลงทุน และโอกาสด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการ และสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและปรับตัวของผู้ประกอบการ ภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดน่านจำนวน 40 คูหา การจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดน่าน และการแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน

แสดงความคิดเห็น