ชมชิม ตลาดประชารัฐของดีพิษณุโลก ทุกศุกร์ กระตุ้นเศรษฐกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสวนกลางเมืองพิษณุโลก ทางจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก ,บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด.ได้เปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัดพิษณุโลก ขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว ระดับภูมิภาค พร้อมทั้งเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองสินค้าทางการเกษตร ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

ซึ่งเดิมทีทางจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดขึ้นที่บริเวณริมแม่น้ำน่านหน้าศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง แต่ได้ย้ายการจำหน่ายมาบริเวณสวนกลางเมืองพิษณุโลก เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้สามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างเต็มที โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตร เช่น ชิมมะม่วงน้ำดอกไม้อินทรีย์ จากเกษตรกรอำเภอเนินมะปราง  กล้วยตากจาก อ.บางกระทุ่ม พืชผัก ผลไม้ปลอดสาร เครื่องดื่ม อาหาร เสื้อผ้า ของใช้ต่างๆมากมาย ซึ่งตลาดประชารัฐของดีพิษณุโลก ได้กำหนดจำหน่ายทุกวันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. ประชาชนทั่วไปสามารถไปเลือกซื้อสินค้าต่างๆได้ตามวันดังกล่าว

//////////

 

แสดงความคิดเห็น