เปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอนครไทยสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 “ช้างล้วงเกมส์”

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอนครไทยสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 “ช้างล้วงเกมส์” ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายมานัส อ่อนอ้าย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางวรรณา ไกรสิทธิพงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายจำลอง หมีดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอนครไทย ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอนครไทยสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 “ช้างล้วงเกมส์” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยชมรมท้องถิ่นอำเภอนครไทย ร่วมกับ อปท.ทุกแห่งในอำเภอนครไทย โดยมี นายชูชีพ แก้วคุ้ม ประธานชมรมท้องถิ่นอำเภอนครไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้มีส่วนร่วมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด ตลอดจนเพื่อก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีให้กับประชาชนต่อไป สำหรับในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอนครไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 11 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลนครไทย เทศบาลตำบลบ้านแยง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระท้าว องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม โดยแบ่งการแข่งกีฬาออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย กีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอลชาย 11 คน วอลเลย์บอลหญิง เซปักตะกร้อชาย เปตองทีมผู้บริหาร เปตองชาย เปตองหญิง และกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ วิ่งกระสอบทีมผสม วิ่งตีล้อทีมผสม วิ่งแต่งตัวทีมผสม วิ่งหนีบมะเขือทีมผสม วิ่งหนีบลูกปิงปองทีมผสม วิ่งกรอกน้ำใส่ขวดทีมผสม อุ้มลูกส่งพ่อ ส่งแม่ ทีมผสม ตีกอล์ฟทีมผสม กลิ้งมะพร้าวทีมผสมและเกมส์ยิงเป้า (หนังสติ๊ก) ทีมผสม . ———————————————-

แสดงความคิดเห็น