เชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนบูรณะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคเงินสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และในวันที่ 31 สิงหาคม 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานเปิด พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกจวบจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 27 ปี พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีสภาพชำรุดทรุดโทรม มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคเงินสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ที่ ชื่อบัญชี “เงินบริจาค – โครงการบูรณะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร” เลขที่บัญชี 857 – 0 – 58025 – 8 ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร และจัดส่งใบโอนเงินมาที่อีเมลล์ [email protected] หรือเบอร์โทรสาร 0 5596 8005 พร้อมชื่อและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินกรณีประสงค์จะขอใบเสร็จรับเงินเพื่อลดหย่อนภาษี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 055-968000

แสดงความคิดเห็น