เปิดงานสักการะท้าวมหาพรหม ชมเบญจมาศทุ่งสาน สืบสานตำนานพรหมวิถี

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงานประจำปีของอำเภอพรหมพิราม “สักการะท้าวมหาพรหม ชมเบญจมาศทุ่งสาน สืบตำนานพรหมวิถี และของดีเมืองพรหม” ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2561 พร้อมด้วย นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, นายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก, นายสุริยา หาญไพบูลย์ นายอำเภอพรหมพิราม, ปลัดอำเภอพรหมพิราม, พ.ต.อ.สรกฤษณ์ น่วมด้วง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพรหมพิราม, พ.ต.ท. บุญส่ง พุ่มรส สารวัตรสถานีตำรวจภูธรดงประคำ, ทหาร ป.4 พัน.104, หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพรหมพิราม, คณะครู , นักเรียน, นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกกิ่งกาชาด อ.พรหมพิราม , พ่อค้า และประชาชน ทั้ง 12 ตำบล จำนวนกว่า 2,000 คน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และ เวลา 21.00 น. นายสุริยา หาญไพบูลย์ นายอำเภอพรหมพิราม เป็นประธานมอบรางวัลขบวนแห่ในการจัดงานประจำปีของอำเภอพรหมพิราม “สักการะท้าวมหาพรหม ชมเบญจมาศทุ่งสาน สืบตำนานพรหมวิถี และของดีเมืองพรหม” ประจำปี 2561 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีรางวัลดังนี้รางวัลที่ 1 ตำบลพรหมพิราม รางวัลที่ 2 ตำบลวังวน รางวัลที่ 3 ตำบลศรีภิรมย์

นายสุริยา หาญไพบูลย์ นายอำเภอพรหมพิราม เปิดเผยว่า ด้วยอำเภอพรหมพิรามได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอพรหมพิราม กำหนดจัดงานแสดงภูมิปัญญา อัตลักษณ์ของท้องถิ่น และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่นของอำเภอพรหมพิราม ภายใต้ชื่องานว่า “สักการะท้าวมหาพรหม ชมเบญจมาศทุ่งสาน สืบตำนานพรหมวิถี และของดีเมืองพรหม ประจำปี 2561 ” โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม และลานคอนกรีตหน้าธนาคารออมสิน สาขาพรหมพิราม

    สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างการหมุนเวียนของเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้กับอำเภอพรหมพิราม โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น ขบวนแห่เมืองพรหม การแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า OTOP ที่เป็นของดีของอำเภอพรหมพิราม การประกวดอาหารคาว-หวาน, การประกวดผลผลิตทางการเกษตร, การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ, การัดตลาดนัดสินค้าทางการเกษตรและปศุสัตว์ ส่วนในภาคกลางคืนมีกิจกรรมการแสดงมหรสพต่างๆ การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

   ดังนั้นอำเภอพรหมพิราม จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงาน “สักการะท้าวมหาพรหม ชมเบญจมาศทุ่งสาน สืบตำนานพรหมวิถี และของดีเมืองพรหม” ประจำปี 2561ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม โดยพร้อมเพรียงกัน

แสดงความคิดเห็น