เริ่มติดตั้งน้ำพุลีลาสงกรานต์พิษณุโลกปี2561

8 เมษายน 2561 ที่บริเวณวงเวียนสถานีรถไฟพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ทีมงานผู้รับเหมากำลังดำเนินการติดตั้งน้ำพุลีลา เพื่อเปิดเป็นจุดเล่นน้ำ และแสดงน้ำพุลีลาประกอบเสียงเพลง บนถนนรดน้ำสงกรานต์เมืองสองแคว ระหว่าง 13-15 เมษายน 2561   เทศกาลสงกรานต์ปี 2561  เทศบาลนครพิษณุโลก ได้ติดตั้งและแสดงโชว์น้ำพุลีลาประกอบเสียงเพลง และซุ้มน้ำพุบนถนนรดน้ำสงกรานต์เมืองสองแคว ถนนกล้วยตาก มาอย่างต่อเนื่อง 10 กว่าปีแล้ว เป็นจุดหนึ่งที่ชาวพิษณุโลก ดดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นนิยมมาเล่นน้ำสงกรานต์มากที่สุดจุดหนึ่ง

แสดงความคิดเห็น