รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2561

จังหวัดพิษณุโลกเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2561

 วันนี้ ( 11 เม.ย.61 ) ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 จังหวัดพิษณุโลก ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดช่วงของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรการกุศล สถานประกอบการห้างร้าน ที่นำรถตรวจการณ์ รถสายตรวจ รถพยาบาลฉุกเฉิน รถกู้ชีพ กู้ภัย รถประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก    

   ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดพิษณุโลกได้จัดให้มีการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อบังคับใช้กฎหมายอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชนสัญจรไปมาให้ทุกชีวิตมีความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด วันของการรณรงค์ ร่วมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเคร่งครัดไม่ประมาทนำไปสู่การลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตให้ลดลงจากปีที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็น