รดน้ำขอพรครูฝรั่ง งานสงกรานต์รร.อิมพีเรียลพิษณุโลกสองภาษา

โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ENGLISH PROGRAM จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ในวันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ส่งเสริม และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ENGLISH PROGRAM 
โทร. 055-336244085-4851371
 
โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา ENGLISH PROGRAM
โทร. 056-612991085-4851371 

แสดงความคิดเห็น