อุบัติเหตุสงกรานต์พิษณุโลก 11-13 เม.ย.61 เสียชีวิตแล้ว 3 จับเมาขับเพียบ

อุบัติเหตุรถยนต์คว่ำ ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ เขตอ.บางระกำ มีผู้บาดเจ็บ 2ราย 03.30 น. 13 เม.ย.61

วันที่ 14 เมษายน 2561 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกรานต์สงกรานต์ 2561 จ.พิษณุโลก ได้ประชุมสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ.2561 ในวันที่ 13 เมษายน 2561 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น  23 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 24 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต พฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุสูงสุดได้แก่ เมาสุรา ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ถนนในอบต. ในหมู่บ้าน

อุบัติเหตุรถยนต์คว่ำ ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ เขตอ.บางระกำ มีผู้บาดเจ็บ 2ราย 03.30 น. 13 เม.ย.61

ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสะสมระหว่าง 11-13 เมษายน 2561 เกิดอุบัติเหตุ 46 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตชาย 3 ราย ( อำเภอวังทอง และอำเภอวัดโบสถ์ ) มีผู้บาดเจ็บ 47 ราย

ส่วนการดำเนินการตาม 10 มาตรการหลัก ระหว่าง 11-13 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ได้เรียกตรวจพาหนะ 24,656 คัน ดำเนินคดีไปแล้ว 6,330 ราย ส่วนใหญ่เป็นความผิดความเร็วเกินกำหนด 2,509 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 1,423 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 497 ราย ไม่มีใบขับขี่ 895 ราย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 123 ราย และเมาสุรา 138 ราย

แสดงความคิดเห็น