แห่เล่นน้ำตกคลายร้อนฟังดนตรีในสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน

ประชาชนนับหมื่น แห่เล่นน้ำ ร่วมปั่นจักรยาน ฟังดนตรี ชมสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน ป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ในช่วงวันหยุดสงกรานต์

เมื่อวันที่  15 เม.ย.61นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการดูแลนักท่องเที่ยวช่วงวันหยุดเทศกาลวันสงกรานต์  ให้ได้รับความปลอดภัย ปลอดเหล้า และปลอดขยะตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และท่าอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ณ. ป่าในเมือง สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมีนายพจน์  ชินปัญชนะ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน  คอยดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว

โอกาสนี้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ได้มอบน้ำดื่ม พร้อมอาหารแห้งให้กับเจ้าหน้าที่  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน  ในวันนี้มีประชาชนมาเที่ยวที่ป่าในเมือง พากันเล่นน้ำ  ปั้นจักรยาน ฟังดนตรี  พร้อมทั้งจับจ่ายซื้อของในตลาดประชารัฐ  มีผลผลิตและสิ้นค้าของชาวบ้านมาจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก 

นายพจน์ ชินปัญชนะ หัวหน้าโครงการ ป่าในเมือง สวนพฤกษศาสตร์ สกุโณทยาน สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุข ของคนไทย  กล่าวว่า ตั่งแต่วันที่ 12 เมษายน 2561 มีประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม ป่าในเมือง สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน  รวมเกือบ 2 หมื่นคน ทางสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน ได้จัดเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช คอยดูแลความปลอดภัย นักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่100 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่พี่น้องประชาชนได้เดินทางไปพบญาติพี่น้องเพื่อขอพร และพากันท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์นั้น  แต่ทางเจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน ไม่ได้หยุดหรือมีโอกาสที่จะได้ไปขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพ  ต่างเสียสละเวลามาคอยดูแลด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มที่  โดยบรรยากาศของการท่องเที่ยว  ไม่มีการดื่มสุราและของมึนเมา ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เพราะประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น