สพป.พิษณุโลกเขต 1 สอนว่ายน้ำเพื่อชีวิตให้นร.อ.บางระกำ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 นายวสันต์ ศรีประดู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ปีการศึกษา 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2561 จำนวน 3 จุด คือ ที่โรงเรียนวัดบ้านดง โรงเรียนบ้านคลองเตย และโรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ อำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดอำเภอบางระกำ จำนวน 200 คนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อฝึกหัดให้นักเรียนที่ว่ายน้ำไม่เป็น สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่อประสบเหตุทางน้ำได้ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางน้ำ ทฤษฎีการว่ายน้ำ การฝึกการลอยตัวเพื่อช่วยชีวิตตนเอง และกิจกรรมตะโกน โยน ยื่น เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ โดยได้มีการจำลองสถานการณ์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้การช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น