เทศบาลนครพิษณุโลกช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย 13 ราย

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่ชุมชนบ้านคลองพัฒนา ถนนดำริพัฒนา นายบุญทรง  แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ชุมชนโซน 4 (บ้านคลอง) จำนวน 13 ราย พร้อมทั้งให้กำลังใจชาวชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว โดยเทศบาลนครพิษณุโลกพร้อมให้ความช่วยเหลือและจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนตลอดไป  ซึ่งหากพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นปัญหาวาตภัย หรืออุทกภัย สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ โทรศัพท์สายด่วน 199 ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้จำนวน 13 รายดังนี้
1. นางปัทมา เทพทองดี  บ้านเลขที่  378  ถ.สีหราชเดโชชัย  ต.ในเมือง  จำนวน 3,340 บาท
2. นางนวลละออง  ยิ้มสบาย  บ้านเลขที่ 315  ถ.สีหราชเดโชชัย  ต.ในเมือง จำนวน 3,490 บาท
3. นางสาวสมบัติ  ทาทอง  บ้านเลขที่ 409/61  ถ.สีหราชเดโชชัย  ต.ในเมือง  จำนวน 2,350 บาท
4. นางสาวจินดา  แสงสว่าง บ้านเลขที่ 409/136 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ในเมือง จำนวน 4,880 บาท
5. นางพัชรินทร์  ทองดี  บ้านเลขที่ 98  ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ในเมือง จำนวน 1,240 บาท
6. นางจุฑาจินดามณี ทองบำรุงชุมศรี บ้านเลขที่ 78 ถ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง จำนวน 6,140 บาท
7. นางลัดดา เกตุคำ  บ้านเลขที่ 80/315 ถ.ราษฎร์เพ็งสาย  ต.ในเมือง  จำนวน  3,340 บาท
8. นายมานิตย์  ศรีบุญมาก บ้านเลขที่ 80/132  ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง  จำนวน  4,470 บาท
9. นางเบญจพร  ศิลปะสมศักดิ์ บ้านเลขที่ 81/11  ถ.ไชยานุภาพ  ต.ในเมือง จำนวน  440 บาท
10. นางพรรณิภา  เพ็งประภา บ้านเลขที่ 80/113 ถ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง  จำนวน  740 บาท
11. นายยงยุทธ  ทับโพธิ์  บ้านเลขที่ 80/107  ถ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง  จำนวน 3,480 บาท
12. นางอัญญารัตน์  คมคง  บ้านเลขที่ 138/2 ถ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง  จำนวน 2,270 บาท
13. นางสาวเอกอมร  ภู่ระหงษ์ บ้านเลขที่ 138/5  ถ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง  จำนวน 870 บาท

แสดงความคิดเห็น