ร่วมทำความสะอาดรอบศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิษณุโลก กลุ่มคนรักษ์ศาลสมเด็จพระนเรศวร รวมตัวทำความสะอาดรอบศาลสมเด็จ พร้อมเดินหน้าให้ยุติการก่อสร้างหลังใหม่

กลุ่มคนรักษ์ศาลสมเด็จพระนเรศวร หลังเดิม รวมตัวกว่า 200 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความสะอาดรอบศาลสมเด็จ พร้อมเดินหน้าให้ยุติการก่อสร้างหลังใหม่

  1. เมื่อเวลา 17.00 น.ของวันที่ 9 มิ.ย. ที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระราชวังจันทน์ กลุ่มเรารักษ์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังเดิม นำโดยนายมนตรี ศรีภิรมย์ เลขานุการกลุ่มเรารักษ์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังเดิม ได้รวมตัวกันกว่า 200 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความสะอาดรอบศาลสมเด็จ พร้อมเดินหน้าให้ยุติการก่อสร้างหลังใหม่ หลังจากที่ผ่านมาได้มีการเคลื่อนไหวคัดค้านการก่อสร้างพระตำหนัก ผ่านโซเซียล โดยเฉพาะของกลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมและชาวพิษณุโลก ที่มีแนวทางต้องการอนุรักษ์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังเดิม ให้คงอยู่ในสภาพเดิม เพราะหลังจากมีการค้นพบแนวฐานพระราชวังจันทน์ และมีการปรับปรุง ขุดค้นทางโบราณคดีโดยกรมศิลปากร และได้ย้ายโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมทั้งหมดออกไปยังสถานที่แห่งใหม่ แต่ยังคงมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังเดิม เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพิษณุโลก กระทั่งเริ่มมีการก่อสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในช่วงปี 2558 มาจนถึงปัจจุบัน ที่ตั้งของพระตำหนักที่ก่อสร้าง อยู่ด้านหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังเดิม เป็นการบดบัง และเป็นการก่อสร้างที่ไม่ได้สอบถามความเห็นของชาวพิษณุโลก ทำให้เกิดการรวมตัวในการคัดค้านการก่อสร้างดังกล่าว

นายมนตรี ศรีภิรมย์ เลขานุการกลุ่มเรารักษ์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังเดิม กล่าวว่า วันนี้เรารวมตัวกันเพื่อทำ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความสะอาดรอบศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งพบปะพูดคุยในการเดินหน้าของการยุติการก่อสร้างศาลสมเด็จหลังใหม่ ให้ฟื้นฟูหลังเดิมสง่างามมากยิ่งขึ้น จากการที่มีอาคารปิดบังศาลหลังเดิมอยู่นี้ก็ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปรึกษาหารือกันว่าจะเอาอย่างไร ทั้งนี้ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังเดิมถือว่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพิษณุโลก และคนไทยทั้งประเทศ ที่ไม่สามารถประเมินค่าหายไมได้

โดยนายมนตรี ศรีภิรมย์ เลขานุการกลุ่มเรารักษ์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังเดิม กล่าวอีกว่า ตนและในกลุ่มฯ ยืยหยัดที่จะอนุรักษ์ศาลสมเด็จฯหลังเดิม ไว้ ซึ่งต่อไปจะทำหนังสือทวงถามที่ไป 3 หน่วยงาน ทั้งกองทัพภาคที่ 3 ,จังหวัดพิษณุโลก และกรมศิลปากร ว่าที่ยื่นหนังสือในการยับยั้งก่อสร้างอาคารหลังใหม่ และอนุรักษ์ฟื้นฟูอาคารหลังเดิมไว้ให้สมพระเกียรติว่ามีคำตอบว่าอย่างไร
///////////

แสดงความคิดเห็น