แก้ปัญหาคลองหนองจอก ต.ท่าโพธิ์เน่าเสีย

วันที่ 11 มิถุนายน 2561ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย จนท. ประมงจังหวัด ประมงอำเภอ , จนท.ชลประทานจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล , จนท.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด , อบต.ท่าโพธิ์ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ม่วงบ้านยาง ราษฎรชุมชนบ้านหนองจอก หมู่ที่ 10 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา น้ำเน่าเสีย ที่คลองหนองจอก หมู่ที่ 10 ตำบลท่าโพธิ์อำเภอเมืองพิษณุโลก ทำให้เกิดปลาตายเสียหายคิดเป็นจำนวน กว่า 500 กิโลกรัม( เป็นปลาเบี้ยว และปลาเนื้ออ่อน) คลองหนองจอก มีความกว้างประมาณ 20 เมตร ยาว 2.5 กิโลเมตร สาเหตุของปลาตาย เจ้าหน้าที่ประมง คาดว่าน่าจะเกิดจากวัชพืช และหญ้า เกิดการหมักหมมเน่าเสีย เกษตรกรบริเวณใกล้เคียงหนองจอก ใช้ยาปราบวัชพืช เมื่อฝนตกลงมาชะล้างยาลงมาในหนองด้วย ทำให้ปลาเกิดการตายได้ ห้วงเวลา ที่ปลาขาดออกซิเจน จะเป็นเวลาประมาณ 05.00 – 06.00 น. สภาพน้ำจะมีออกซิเจนน้อยโดยมีแนวทางการแก้ไขให้ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ได้เพิ่มน้ำ ลงไปในคลองหนองจอก เพื่อให้เกิดภาวะเจือจาง ของสารเคมี และเพิ่มออกซิเจนให้มากขึ้น อบต.ท่าโพธิ์ ได้นำไดโว่ สูบน้ำ ทำให้เกิด การเพิ่มของออกซิเจนโดยติดตั้งไว้ ที่คลองหนองจอก และสามารถเปิดปิดได้ตลอดเวลา สนง.ประมงจังหวัด จะเพิ่มสาร EM ลงในน้ำ เพื่อทำให้น้ำเกิดความสมดุลทางธรรมชาติมากขึ้นที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก จะประสานส่วนราชการต่างๆ เข้าแก้ไขปัญหา อย่างทันท่วงที ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้อีก
จากการวัดค่า ความสมดุลของน้ำ ขณะนี้เข้าสู่ภาวะปกติ การเสียชีวิตของปลาในเดือนนี้ไม่มีการเสียชีวิตของปลาเกิดขึ้นแล้ว
ในระยะต่อไป อำเภอเมืองพิษณุโลก จะได้ประสานงาน กับประมงจังหวัด เพื่อนำปลาชนิดต่างๆมาปล่อย เป็นการขยายพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำต่อไป

แสดงความคิดเห็น