บ้านตาปะขาวหายช่วยซื้อสับปะรดจากอ.นครไทย 3.5 ตันมาแจกประชาชน

บ้านตาปะขาวหาย จังหวัดพิษณุโลก ทำเก๋ เมื่อมาขึ้นทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ขึ้นทะเบียนผู้พิการ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรอบใหม่ หรือติดต่องานอื่น ๆ จะแจกสับปะรดอร่อยจากนครไทยฟรี 1 ถุงใหญ่ ได้รับความสนใจคึกคัก และยังช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดด้วย
ที่ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านตาปะขาวหาย หมู่ที่ 3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วันนี้คับคั่งไปด้วยประชาชนในหมู่บ้าน หลังจากที่ นาง ยุพิน พรมส้มซ่า ผู้ใหญ่บ้านหญิง ได้ประกาศเสียงตามสายในหมู่บ้านว่า วันนี้หากชาวบ้านในหมู่บ้านมาติดต่อขึ้นทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่ 2 มาขึ้นทะเบียนผู้พิการ มาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรอบใหม่ หรือติดต่องานอื่น ๆ ก็จะแจกสับปะรดอร่อยจากนครไทยฟรี 1 ถุงใหญ่ โดยมีชาวบ้านที่มีทุนทรัพย์มาก ๆ หลายๆ คน รวมเงินกันไปซื้อสับประรดจากไร่ ในเขตตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3.5 ตัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดและขายไม่ได้ หรือราคาต่ำ ให้สามารถระบายผลผลิตได้ ตามนโยบายของรัฐบาล จากนั้นได้นำมาบรรจุใส่ถุงพลาสติก พร้อมแจกจ่ายให้ประชาชนบ้านตาปะขาวหาย ซึ่งก็ได้รับความสนใจคึกคัก โดยได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านเดินทางมาติดต่องานตลอดทั้งวันนี้ และจะแจกจนกว่าจะหมด

แสดงความคิดเห็น