ทภ.3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

ณ ลานพื้นแข็งสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ 4  กรกฎาคม  2561   พลตรี รเณศ อินทร์ยิ้ม รองแม่ทัพภาคที่ 3 และ คุณ พิมพ์ศิริ อินทร์ยิ้ม รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ได้นำสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3  กำลังพล และครอบครัว พร้อมทั้งนักศึกษาวิชาทหาร รวมถึงมวลชนรอบค่ายของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3  ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ถวายราชสักการะ และกล่าวถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ใต้ฝ่าพระบาท ที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 4  กรกฎาคม 2561  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าพระบาท ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระกรณียกิจด้วยพระเมตตา จนเป็นที่ประจักษ์ อยู่ในดวงใจของเหล่า พสกนิกรชาวไทยตลอดมา ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ ผู้มีผลงานดีเด่นของโลก ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และทรงเป็นศาตราจารย์ประจำคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล รวมทั้งทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการ ซึ่งก่อประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทย พร้อมนี้ กองทัพภาคที่ 3  ได้จัด “กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คอยให้บริการรับบริจาคโลหิตจากกำลังพลของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3  ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นักศึกษาวิชาทหาร และครอบครัวกำลังพล พร้อมกับมอบเข็มกลัดกาชาดให้กับผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย

——————————

แสดงความคิดเห็น