เครือข่ายสหกรณ์ในจ.พิษณุโลกอุดหนุนสับปะรดช่วยเกษตรกรอ.นครไทย

วันที่ 6 ก.ค.2561   นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดกระจายผลผลิตสัปปะรดของเกษตรกร เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตสับปะรดและช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำผ่านกลไกสหกรณ์ โดยมีนายเกรียงศักดิ์  รสดี  ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ  ณ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด 

นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า  จากสภาวะผลผลิตสับปะรดล้นตลาด  จังหวัดพิษณุโลก ได้มีนโยบายในการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป  ร่วมกันอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนสับปะรด  เพื่อเร่งการระบายผลผลิตสับปะรดจากพื้นที่ที่มีปริมาณมากให้ออกสู่ตลาดโดยเร็ว  ซึ่งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาตลาดและราคาผลผลิตตกต่ำ  โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และสำรวจความต้องการ  การบริโภคสับปะรด จากเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก  เพื่อเปิดช่องทางการอุดหนุนผลผลิตสับปะรดช่วยเกษตรกร อีกทางหนึ่ง

สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  กล่าวอีกว่า  สำหรับการสั่งซื้อผลผลิตสับปะรดในล็อตแรก  สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด  ได้สั่งซื้อผลผลิตสับปะรดพันธุ์ห้วยมุ่นและพันธุ์สายน้ำผึ้ง  จากเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่อำเภอนครไทย  จำนวน 2,000  กิโลกรัม  ราคากิโลกรัมละ 4.50 บาท  เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับสมาชิกที่มาร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์  เป็นความเอื้ออาทรที่สหกรณ์ต่างๆ พร้อมจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนสับปะรดที่ต้องเผชิญกับวิกฤติราคาผลผลิตตกต่ำ   ซึ่งขณะนี้  มีสหกรณ์หลายแห่งแจ้งผลการสำรวจและเพิ่มยอดการสั่งซื้อสับปะรดจากเกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อีกด้วย

 

 

แสดงความคิดเห็น