แข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ชิงแขมป์ประเทศไทยระดับภูมิภาคเหนือที่จ.พิษณุโลก 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่นขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 ระดับภูมิภาคเหนือ (WRO 2018: World Robot Olympiad 2018) ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 โดยมีเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ไม่เกิน 15 ปี และไม่เกิน 19 ปี จากทั่วภาคเหนือ รวม 111 ทีม เข้าร่วมแข่งขัน มี ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกล่าวรายงาน ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น