ตรวจสถานบันเทิง เตรียมสั่งปิดอีก 1 ร้านให้เยาวชนเข้าใช้บริการ

พิษณุโลก วันที่ 19 ก.ค.61เวลา 21.00 – 02.15 น. โดยการอำนวยการของ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับ พ.อ.พิทยา ราชพริ้ง รองเสนาธิการมณฑลทหารบก ที่ 39 พ.ต.อ.ทรงพล สังข์เกษม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก มลฑลทหารบกที่ 39 พันโทประวิธ ธรรมชาติ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 9 นำชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกและชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก ประกอบด้วย ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพิษณุโลก สรรพสามิต สาธารณสุขอำเภอ จนท.ทหาร มทบ.39 จนท.ทหาร ม.พัน 9 จนท.ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ตำรวจท่องเที่ยวสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจ ปคม. ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาสถานสงเคราะห์คนำร้ที่พึ่งวังทองผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก ร้อย อส.อ.3 เมืองฯ ร่วมกันออกตรวจตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ/ร้านเกมส์ จำนวน 14 ร้าน ประกอบด้วย
1. ร้านอัมรินทร์คาเฟ่
2. ร้านตะวันแดง
3. ร้านโฟร์ไซเคิ้ล
4. ร้านเบียร์คอนเนอร์
5. ร้านวีพิด
6. ร้านอยู่วิชญา
7. ร้าน ไม้หมอน
8. ร้านดิสทิค 65
9. ร้าน ฮับ
10. ร้านแคมเปอร์
11. ร้านรุ่งทิวาคาราโอเกะ
12. ร้านเพื่อนคาราโอเกะ
13. ร้านพีพีคาราโอเกะ
14. ร้านลำยองคาราโอเกะ
ผลการตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายสถานบริการแต่อย่างใดและได้นำคำสังจังหวัดพิษณุโลกไปปิดร้าน เมา ADD ตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ปิดสถานที่ 5 ปี
สำหรับร้านลำยอง ลำดับที่ 14 ได้ปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการ ซึ่งเจ้าของร้านได้รับสารภาพตามบันทึกถ้อยคำแนบท้าย และจะได้รายงานให้จังหวัดเพื่อพิจารณาปิดตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ต่อไป

แสดงความคิดเห็น