สุชน ชามพูนท นักการเมืองอาวุโสจ.พิษณุโลกเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในวัย 82 ปี

 3 สิงหาคม 2561 นางเปรมฤดี ชามพูนท อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้โพสเฟซบุ๊ค  “โลกนี้ ไม่มีอะไรแน่นอน “ทุกสิ่ง”ล้วน ..เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป จะช้า..หรือเร็ว..เท่านั้น นายสุชน ชามพูนท อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ,อดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ,อดีตรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย ,อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตสส.พิษณุโลก 14 สมัย ได้เสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็ง ตับอ่อน ที่โรงพยาบาลรามาเมื่อ3สิงหาคม 2561 เวลา 21.47 นาที รวมเวลารักษา 2เดีอน โดยเข้ารับการรักษา เมื่อ2มิถุนายน2561 ท่านได้สิ้นใจอย่างสงบ ด้วยอายุ 82ปี ภายใต้อ้อมกอด ของภรรยา ลูกหลาน ท่านเป็น ลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นพ่อที่ดีของลูก เป็นสามีและผู้นําครอบครัวที่ดี และเป็นสส.นํ้าดีของคนพิษณุโลก ขอคุณความดีที่พ่อทําไว้กับครอบครัวสังคมและประเทศชาติ จงเป็นปัจจัยส่งให้ ดวงวิญญาณของพ่อไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วยเถิด ด้วยความรักและอาลัยเป็นที่สุด พ่อพักผ่อนให้สบายนะ พ่อเหนื่อยมามากแล้ว และขอขอบคุณกัลยามิตรทุกท่านที่มาเยี่ยม และให้กําลังใจค่ะ “

นายสุชน ชามพูนท เป็นการเมืองอาวุโสของจังหวัดพิษณุโลกเป็นส.ส.หลายสมัย ระยะหลังไมได้ลงสมัครส.ส.แบบเขต  ต่อมาจึงเปลี่ยนมาลงสมัครในแบบบัญชีรายชื่อ และแบบสัดส่วน   วันที่25 กันยายน 2554 ที่โรงแรมอมรินทร์ ลากูน    ชมรม 7 สมาคม –มูลนิธิ พิษณุโลก ชมรมตระกูลแซ่ ชมรมสหถิ่น  หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก สมาคมกิจการการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกันจัดงานพร้อมแสดงความยินดีกับ นายสุชน ชามพูนท  ส.ส.พิษณุโลกหลายสมัย ที่ได้รับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  บรรยากาศภายในงานอบอุ่น  มีนางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก ภริยา ยืนเคียงข้าง 

ข้อมูลจากเว็ปวิกีพีเดีย  นายสุชน ชามพูนท ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายสมัย

นายสุชน ชามพูนท เกิดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  ด้านครอบครัวนายสุชน ชามพูนท สมรสกับนางเปรมฤดี ชามพูนท อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก

งานการเมือง นายสุชน ชามพูนท เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 12 สมัย เคยลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ต่อมาจึงเปลี่ยนมาลงสมัครในแบบบัญชีรายชื่อ และแบบสัดส่วน นายสุชน ยังเคยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร และรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย

เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  ต่อมาเขาได้ลาออกจากตำแหน่ง ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557

………………………………………………………………………………………………………

สุชน ชามพูนท รับตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี    25 กันยายน 2554

แสดงความคิดเห็น