เทศบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณถนนหน้าเทศบาลนครพิษณุโลกและบริเวณริมสันเขื่อนแม่น้ำน่าน นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณถนนหน้าเทศบาลนครพิษณุโลก และบริเวณริมสันเขื่อนแม่น้ำน่าน ให้มีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครพิษณุโลก ที่ว่า “เป็นเมืองที่สวยงาม ประชาชนมีความสุข”

แสดงความคิดเห็น