วัดใหญ่เตรียมบูรณะโอ่งน้ำทานหลวงพ่อพุทธชินราช

17 สิงหาคม 2561 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายวินัย  ชาญวิชัย ไวยาวัจกร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก หรือ วัดใหญ่ ถึงการนำโอ่งน้ำทานหลวงพ่อพุทธชินราช อายุเก่าแก่กว่า 50 ปี ไปตั้งไว้ด้านหลังวัดใหญ่ ขณะนี้ทางกรรมการวัดได้นำเรียนให้พระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาส วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับทราบแล้วและท่านก็ทราบถึงเรื่องความห่วงใยของชาวพิษณุโลกที่อยากให้มีการอนุรักษ์โอ่งน้ำทานหลวงพ่อพุทธชินราช  ใบดังกล่าว ท่านได้ให้กรรมการวัดไปประชุมหารือกันว่าจะดำเนินการบูรณะซ่อมแซม หาผู้เชียวชาญมาซ่อมแซมโอ่งน้ำทานหลวงพ่อพุทธชินราชดังกล่าว และหาสถานที่เหมาะสมในการตั้งโอ่งน้ำใบดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้  โอ่งน้ำทานหลวงพ่อพุทธชินราช  ดั้งเดิมตั้งอยู่หน้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช มีด้วยกันทั้งหมด 2 ใบ เป็นโอ่งน้ำที่ตั้งไว้ใส่น้ำดื่มสำหรับให้ประชาชนที่มากราบไหว้พระพุทธชินราชได้ดื่มกิน  แต่ได้แตกเสียหายไป 1 ใบ ยังคงเหลืออีก 1 ใบที่เห็นอยู่บริเวณด้านหลังวัด ทางวัดได้ขอขอบคุณชาวพิษณุโลกทั้งหลาย ที่แสดงความห่วงใยอยากให้อนุรักษ์ไว้ ให้อยู่คู่พิษณุโลก และทางวัดจะรีบดำเนินการซ่อมแซม หาสถานที่ตั้งที่เหมาะสมต่อไป

……………………………………………………………………………………………………………………..

ขาวทีเกียวข้อง วอนอนุรักษ์”โอ่งน้ำทานหลวงพ่อพุทธชินราช” อายุกว่า 50 ปีให้อยู่คู่พิษณุโลก     15 ส.ค.61

แสดงความคิดเห็น