สัมมนาสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายพีเน็ตภาคเหนือตอนล่าง

มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย หรือพีเน็ต  ได้จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายพีเน็ตภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด   เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว วิเคราะห์กระแสความนิยมในแต่ละพื้นที่ เพื่อบ่งบอกบรรยากาศอันเกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นในอนาคตข้างหน้านี้ 

วันที่ 8 กันยายน 2561 ที่โรงแรมรัตนาปาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก ดร.ลัดดาวัลย์  ตันติวิทยาพิทักษ์ รองประธานมูลนิธิองค์กรกลาง-พีเน็ต ได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายพีเน็ตภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ประกอบด้วย พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์  นครสวรรค์  อุทัยธานี    เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว วิเคราะห์กระแสความนิยมทางการเมืองในแต่ละพื้นที่ เพื่อบ่งบอกบรรยากาศอันเกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นในอนาคตข้างหน้านี้ ว่า การเลือกตั้งจะออกมาในลักษณะอย่างไร 

ดร.ลัดดาวัลย์  ตันติวิทยาพิทักษ์ รองประธานมูลนิธิองค์กรกลาง-พีเน็ต เปิดเผยว่า มูลนิธิองค์กรกลาง-พีเน็ต  ได้มีการเตรียมการเกี่ยวกับการเลือกตั้งมานานเป็นปีที่ 3 แล้ว  สุดท้ายเห็นถึงความจำเป็นการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้า จึงได้ออกมาระดมความคิดเห็น จากองค์กรภาคต่างๆ ประชาชนในพื้นที่ ทุกภาคของประเทศ โดยวันนี้ ได้มารับความคิดเห็น  ติดตามความเคลื่อนไหว วิเคราะห์กระแสความนิยมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งพบว่า กลุ่มเครือข่ายมีความขยัน กระตือรือร้น อยากให้มีการเลือกตั้ง อยากเป็นการเปลี่ยนแปลง เท่าที่ได้ฟังความคิดเห็นประชาชน ทั้งภาคเหนือตอนบน  ภาคเหนือตอนล่าง  ภาคกลาง ภาคอีสาน  ประชาชนมีความฉลาดในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณภาพ  สมาชิกพรรคการเมืองควรมีส่วนร่วมในการคัดสรรผู้สมัคร  รู้สึกดีใจที่กฎหมาย จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงจะได้รับการแก้ไข เราพยายามสร้างการเรียนรู้ สร้างฐานนักการเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  โดยหวังว่าการเลือกตั้งจะสร้างการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น