กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อแจกให้หน่วยขึ้นตรง

เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันที่  10 กันยายน  2561 พลโท วิจักขฐ์  สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย ให้แก่กองทัพภาคที่ 3 ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์มะละกอ (แขกดำ) และเมล็ดพันธุ์มะเขือพวง   ไร้หนาม จำนวน ๒๐๐ ซอง เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3  จำนวน 122 หน่วย     

โดยทาง กองทัพภาคที่  3 ได้สนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     ในการดำเนิน “โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่3   เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ประชาชนและกำลังพล โดยให้ดำเนินการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ เพื่อนำเอาผลผลิตของข้าวเปลือกอินทรีย์ ไปเป็นเมล็ดพันธุ์ สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป ตลอดจนดำเนินการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อสนับสนุนให้กับกำลังพลและครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจ นำความรู้ไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองต่อไป

แม่ทัพภาคที่ 3 จึงมีดำริขยายผลการดำเนินงานของ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ให้ครอบคลุมถึงกำลังพลทุกส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ดังนั้น กองทัพภาคที่3 จึงได้ประสานศูนย์พัฒนา พันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชผัก นำไปปลูกในพื้นที่หน่วย หรือพื้นที่บ้านพักของกำลังพล หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ทั้งนี้ เพื่อให้กำลังพลได้มีพืชผัก ผลไม้ที่ปลอดภัยไว้บริโภค และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมถึงได้มีเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปขยายพันธุ์ต่อได้ โดยไม่กลายพันธุ์ ตลอดจนการดำเนินการดังกล่าว นั้น ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพล และครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจอีกด้วย

/**//////

\

แสดงความคิดเห็น