มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอบางกระทุ่ม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เทศบาลตำบลสนามคลี หมู่ 6 ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม ให้เกียรติเดินทางมาเปิดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอบางกระทุ่ม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนให้การต้องรับเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการเปิดร้านค้า ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน สินค้า OTOP ชิมอาหารเมนูเด็ด ของหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสนามคลี บ้านบางกระน้อย บ้านคลองกระล่อน บ้านเกาะคู และ บ้านบึงเวียน ที่มีดำเนินการตามกระบวนงานขับเคลื่อนโครงการ 5 กระบวนงาน ได้แก่ 1.พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 2.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก 3.พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 4.การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น 5.ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว


ทั้งนี้เพื่อเป็นการนำเสนออัตลักษณ์ความงดงามวิถีชุมชนของหมู่บ้าน อ.บางกระทุ่ม ให้สาธารณะชนรับรู้ และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีชุมชน ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งคนภายในอำเภอบางกระทุ่ม หรือภายใน จ.พิษณุโลก รวมถึงคนต่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยียน และใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายได้จะกระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข และเป็นการสร้างความเข้มแข็งใหกับชุมชน เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริงอีกด้วย.

ภายในงานได้มีการแสดงการละเล่นพื้นบ้าน การรำกลองยาว การออกบูทผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านของแต่ละหมู่บ้าน
///////////

แสดงความคิดเห็น