เตรียมใช้แอพพลิเคชั่นดูแลสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติ

คุมประพฤติพิษณุโลกพัฒนาศักยภาพ อสค.เตรียมใช้แอพพลิเคชั่นดูแลสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติ

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ที่วนธารา รีสอร์ท อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ โดยกำหนดจัด ๒ วัน (๑๕ – ๑๖ กันยายน ๖๑) จำนวนอาสาสมัครคุมประพฤติผู้เข้ารับการอบรม ๗๓ คน (๗ อำเภอ) เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงยุติธรรมกับการที่จะแก้ไขเลิกเสพยาเสพติด และเข้าสู่กระบวนการในการคุมประพฤติ

นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า เนื่องจากปัญหาผู้กระทำผิดมีจำนวนมากขึ้นศาลสั่งลงโทษจำคุก ส่งผลให้เรือนจำทั่วประเทศมีนักโทษแออัด ขณะที่ผู้กระทำผิดที่ถูกคุมประพฤติก็มีจำนวนมาก ทางกระทรวงยุติธรรมเข้ามาจัดการทางเลือกเพื่อหวังลดจำนวนผู้กระทำผิดให้ไม่ต้องเข้าสู่เรือนจำ โดยอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นส่วนหนึ่งที่สังคมคาดหวังที่จะเข้ามาดูแลช่วยเหลือผู้กระทำผิดให้มีความตระหนักสำนึก ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ

นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก จะเป็นแห่งแรกของประเทศ ที่จะนำระบบการใช้งานโปรแกรมคุมประพฤติภูมิสารสนเทศ (การใช้งานผ่านระบบสัญญาณโทรศัพท์และดาวเทียม) มาใช้ในการควบคุมผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยเตรียมพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนภารกิจงานคุมประพฤติ อุปกรณ์ในการรับข้อมูลและเก็บข้อมูล ทั้งโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค เตรียมอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ ในพื้นที่ อ.พรหมพิราม ๒๖ คน เพื่อดูแลผู้ถูกคุมประพฤติกว่า ๑๐๐ กว่าคน มีการสร้างเครือข่ายเฉกเช่นเป็นตาสับปะรด สลับกันเข้าไปดูแลสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติ รายงานข้อมูลเข้ามาที่ศูนย์ข้อมูล ขณะนี้อยู่ในช่วงดำเนินการคาดว่าอีก ๑ – ๒ เดือนจะเป็นผลการดำเนินการเป็นรูปธรรม หากประสบความสำเร็จจะขยายในระบบงานคุมประพฤติพื้นที่อื่นต่อไป

////////

แสดงความคิดเห็น