อบจ.พิษณุโลกเร่งซ่อมแซมถนนต.วังพิกุล

อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมแซมถนนแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ อ.วังทอง
วันที่ 21 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนให้แก่ประชาชนบ้านวังประดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลวังพิกุล เชื่อมต่อกับบ้านดินทอง-บ้านดงพลวง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ภายหลังได้รับแจ้งจากประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวว่ามีถนนชำรุดเสียหายจำนวนมากส่งผลให้ประชาชนหลายหมู่บ้านรวมถึงนักเรียนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรไป-มา ได้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว จากการสอบถามชาวบ้านพบว่าสาเหตุที่ทำให้ถนนชำรุดเสียหายในครั้งนี้เกิดจากมีรถบรรทุกดินใช้เส้นทางดังกล่าวจำนวนมากจนเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อและฝุ่นควัน นอกจากนี้ยังเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องจักรกลเร่งดำเนินการซ่อมแซมถนนดังกล่าวซึ่งเป็นถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รวมระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวได้สัญจรไป-มาสะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้นต่อไป

แสดงความคิดเห็น