อาชาบำบัดฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิเศษที่เลดี้ฟาร์ม

เมื่อ เวลา 10.00 น. วันที่ 4 ต.ค.2561  นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการอาชาบำบัด เพื่อฟื้นฟูศักยภาพผู้มีภาวะความต้องการช่วยเหลือเด็กพิเศษ โดยมีนางสุพรรณี  ทองบำรุง ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก  และคณะให้การต้อนรับ ที่เลดี้ฟาร์ม ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งครั้งนี้ทางชมรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นจำนวน 138,250 บาท

จากนั้นให้เด็กพิเศษจำนวน 10 ครอบครัว เข้ารับการอบรมอาชาบำบัด ส่วนผลที่ได้เด็กเหล่านี้จะมีสมาธิ มีสติฟื้นฟูกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ รู้จักควบคุมการทรงตัวบนหลังม้า มีความสนใจในการเรียนรู้จากการที่ได้สัมผัสกับตัวม้า นอกจากนี้ยังมีมีกิจกกรมสันทนาการเต้นออกกำลังกาย ให้เด็กพิเศษรู้สึกผ่อนคลาย มีความสุขในการเล่นกิจกรรมต่างๆ สำหรับโครงอาชาบำบัดจะใช้ระยะเวลาในอบรมเรียนรู้ทั้งสิ้น 14 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 4-17 ต.ค. นี้ เป็นต้นไป

นางสุพรรณี  ทองบำรุง ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า ในจังหวัดพิษณุโลกมีเด็กพิการ 7 ประเภทร่วม 20,000 กว่าคน โครงการอาชาบำบัด ได้นำเด็กที่มีความพิการทางปัญญาและผู้ปกครองมาทำกิจกรรมร่วมกัน โดยคัดเลือดเด็กที่มีความพร้อม 10 ครอบครัวมาร่วมกิจกรรมก่อน ม้าจะช่วยให้เด็กมีสมาธิ ได้เสริมกำลังให้กับกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก ได้เรียนรู้ด้วยดี จากการได้สัมผัสกับตัวม้า ได้รู้จักการทรงตัว จะพัฒนาการทรงตัวได้ดีขึ้นโดยเฉพาะทางสติปัญญา

 

………………………..

แสดงความคิดเห็น