โรงพยาบาลค่ายจัดประชุม การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 61 ที่ห้องประชุมตึกอำนวยการชั้น 3 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อ.เมืองพิษณุโลก พลโทวิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เชิงปฏิบัติการ การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการทางการแพทย์ ( Changes   in  the real world practices )  โดยมี  พลตรี วุฒิไชย   อิศระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมคณะแพทย์และบุคคลากรให้การต้อนรับทั้งนี้โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง  ขึ้นตรงต่อกองทัพภาคที่ 3   มีหน้าที่ ให้บริการทางการแพทย์แก่กำลังพล และครอบครัวของหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบ  ตลอดจนบุคคลพลเรือนทั่วไป  ภารกิจ คือ การบริหารทรัพยากรสายแพทย์ในโรงพยาบาล การให้การรักษาพยาบาลแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ   การส่งกลับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจภาคสนาม และ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 3  ตามค่านิยมที่ว่า เป็นเลิศด้านบริบาล มาตรฐานเต็มเปี่ยม เยี่ยมด้านแพทย์ทหาร โดยโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายมาตรฐานชั้นนำ ของกองทัพภาคที่ 3สำหรับการประชุมวิชาการ  เชิงปฏิบัติการ การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการทางการแพทย์  ( Changes  in  the real world practices ) ในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้งานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ โดยเฉพาะบทบาทของแพทย์ทหารกับการกู้ภัย (บทเรียนจากถ้ำหลวง ) รวมทั้ง  องค์ความรู้ทางด้านการแพทย์อื่นๆ ในหลายเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์   และการดูแลรักษาผู้ป่วยเจ็บ ซึ่งนับเป็นครั้งแรก ของกองทัพภาคที่ 3 ที่ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะนี้  การประชุมครั้งนี้  มีระยะเวลา  3 วัน  ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2561 พลตรีวุฒิไชย  อิศระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กล่าวว่า  การประชุมจะประสบความสำเร็จไม่ได้  หากไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการแพทย์  จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลภูมิพล  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และคณะแพทย์ศาสตร์วชิระพยาบาล  รวมทั้ง วิทยากร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จาก โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเอง  นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการทางการแพทย์ เภสัชกรรม และอื่นๆ อีกมากมาย

แสดงความคิดเห็น