ม.นเรศวรเปิดตัว smart office ด้วยเทคโนโลยีรูปแบบใหม่

เมื่อเวลา  09.00 น.ของวันที่ 9 พ.ย. 2561  ที่วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีส่งมอบและเปิดอาคาร Smart Building และอาคารสำนักงาน APST ซึ่งเป็นอาคารที่ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีที่อัจฉริยะ สามารถควบคุมด้วยแอฟริเคชั่น สมาร์ทโฟน ต่าง ๆ โดยอาคาร Smart Building ได้ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัทเข็มเหล็ก จำกัด และบริษัท V.T.marketing Tool จำกัด ด้วยเทคโนโลยีฐานรากสำเร็จรูปแบบใหม่ที่มีชื่อว่าเข็มเหล็ก ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างจากฐานรากแบบเดิมลงสูงสุดได้ 5เท่า ภายในอาคารถูกออกแบบให้เป็น smart office โดยกำหนดเทคโนโลยี และฟังก์ชั่นดิจิทัลมาใช้ในการควบคุมความสะดวกสบายภายในออฟฟิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับงานประชุมและเป็นแหล่งเรียนรูในด้านแหล่งเรียนรู้ในด้านสมาร์ตกริดเทคโนโลยีอันจะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยเฉพาะทางด้าน smart grid technology ต่อไป

////////////

 

แสดงความคิดเห็น