จ.พิษณุโลกจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2561

จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 สืบสานปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยพลังของคนในชุมชน

วันที่ 14 พ.ย.2561  ที่ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 หมู่บ้าน  พร้อมกันนี้มีพิธีรับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9 พร้อมรับเข็มกองทุนแม่ของแผ่นดิน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561  คือ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสนามคลี หมู่ 6 ตำบลสนามคลี  อำเภอบางกระทุ่ม  ซึ่งเน้นปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนควบคู่กับการให้ชาวบ้านเป็นผู้สอดส่องดูแลป้องกันการระบาดของยาเสพติด  ตลอดจนส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดตามความถนัดของแต่ละคนด้วย จากนั้นได้คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและสมาชิก ได้กล่าวเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านยาเสพติด  นอกจากนั้นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินได้รับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้ว ได้จัดขบวนรถกว่า 200 คัน อัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่หมู่บ้าน พร้อมทั้งจัดพิธีต้อนรับ ณ สถานที่ที่เหมาะสม และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางการดำเนินงานต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น