เปิดสะพานเชื่อมใจ@ริมน่าน โอท็อปนวัตวิถีตำบลจอมทอง

นายอำเภอเมืองพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและงานลอยกระทงบ้านจอมทอง
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.30 น. สะพานไม้ไผ่เชื่อมใจคนริมน้ำน่าน หมู่ 6 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและงานลอยกระทงบ้านจอมทอง โดยมีผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านตำบลจอมทองให้การต้อนรับ
บ้านจอมทองหมู่ 6 ตำบลจอมทอง เป็นหนึ่งใน 72 หมู่บ้านในจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน รายการดำเนินโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งคนในชุมชนได้ร่วมกันสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารพื้นถิ่น สินค้า OTOP และเอกลักษณ์ของชุมชน พัฒนาจนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนได้แก่ สะพานไม้ไผ่เชื่อมใจคนริมน้ำน่าน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีการทำเกษตรริมน้ำน่านและการประมงพื้นบ้าน ต้นกร่างขนาด 7 คนโอบอายุกว่า 100 ปี ยุ้งฉาง 100 เกวียนจุดรวมของใช้พื้นบ้านโบราณและแปลงเกษตรผสมผสานเป็นต้น มีการพัฒนาอาหารพื้นถิ่น ให้มีรูปลักษณ์ที่น่าสนใจอาหารคาวประกอบด้วย ต้มยำหยวกนางตานี ห่อหมกปลาแม่น้ำ คั่วขนุน น้ำพริกกะปิผักทอด และเบญจแปลงกาย อาหารหวานประกอบไปด้วย ฟักกวน ขนมแตงไทย ถั่วแปบ ตะโก้และกล้วยบวชชี และยังมีการพัฒนาสินค้า OTOP ของชุมชนให้มีความน่าสนใจมากขึ้นประกอบไปด้วย ขนมเปียกปูน ขนมหม้อแกงปิ้งโบราณ น้ำพริกผัดหมู กล้วยแปรรูป ผลไม้กวน ไข่เค็มใบเตย ไม้กวาดครอบครัวหัตถกรรมไม้ไผ่ สมุนไพรไล่ยุงและ เห็ดแปรรูป ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนและสืบทอดประเพณีลอยกระทง โครงการหมู่บ้านบ้านจอมทองร่วมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านจอมทองหมู่ที่ 6 จึงได้ร่วมกันจัดงานเปิดการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและงานลอยกระทงบ้านจอมทองหมู่ที่ 6 ตำบลจอมทองขึ้นในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ทีมข่าว สวท.พิษณุโลก รายงาน

แสดงความคิดเห็น