พิษณุโลกอากาศเริ่มเย็นลง ร่องเขานครชุมหมอกหนาทุกเช้า

สภาพอากาศเริ่มเย็นลงต่อเนื่อง พื้นราบต่ำสุด 19 องศา บนเขาสูงเขตอ.นครไทย อ.ชาติตระการ 12-15 องศา ที่ร่องเขาแห่งนครชุม จุดชมทะเลหมอกที่สวยงาม มีหมอกหนาปกคลุมตัวหมู่บ้านในหุบเขาเบื้องล่างทุกเช้า

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สภาพอากาศในจังหวัดพิษณุโลกเริ่มเย็นลงบ้างแล้ว หลังจากสัปดาห์ก่อนอุณหภูมิสูงขึ้น ในภาคบ่ายมีสภาพอากาศร้อน แต่เริ่มต้นสัปดาห์นี้ อุณหภูมิเริ่มเย็นลงต่อเนื่อง อุณหภูมิลดลงวันละ 1-3 องศาเซลเซียส เช้านี้อุณหภูมิต่ำสุดในพื้นราบ ที่สถานีอุตินิยมวิทยาพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก วัดได้ 19.6 องศาเซลเซียส ลดลงจากเมื่อวาน 2-3 องศาเซลเซียส

ที่ร่องเขาแห่งนครชุม ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก อากาศที่เย็นลงต่อเนื่อง อุณหภูมติต่ำสุดในช่วงเช้าประมาณ 12-13 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ที่จุดชมวิวร่องเขาแห่งนครชุม จะเห็นทะเลหมอกปกคุลมชุมชนนครชุมที่อยู่เบื้องล่างได้ในทุกเช้า บางวันก็จะเป็นสภาพหมอกหนาทึบมาก  ในระยะนี้ นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวและชมทะเลหมอกยามเช้าที่ร่องเขานครชุมในช่วงเวลา 06.00.07.00 น.

…………………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น