กองทัพภาคที่ 3 นำกำลังพลตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 61 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก  พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย คุณ ศิริพร ชัยยะคำ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3  พลตรีจิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3  พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3  พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 และ พลตรี จรัส ปัญญาดี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการ ผู้บังคับหน่วยหน่วยขึ้นตรงกงอทัพภาคที่ 3 กำลังพล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทั้งพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น cและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561จากนั้น พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและกลุ่มพลังมวลชน พสกนิกรทุกหมู่เหล่าของจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงความจงรักภักดี ตลอดจนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการพร้อมใจกัน ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์มหาเถรานุเถระ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงนำความผาสุกมาสู่ประเทศ อาณาประชาราษฎร์ถ้วนหน้า ทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ล้วนเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้พสกนิกรชาวไทยมีความมั่นคงในทุกสถานการณ์  ถึงแม้พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่โครงการตามพระราชดำริน้อยใหญ่ยังคงผลิดอกออกผล และให้ความร่มเย็น พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในโอกาสต่างๆ ยังคงเปรียบดุจดั่งแสงสว่างที่คอยชี้นำแนวทางการดำรงชีวิต แก่ปวงพสกนิกร และจะยังคงสถิตย์ในดวงใจ เราปวงชนชาวไทยสืบไป ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณพี่มีต่อเราปวงชนชาวไทย ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอสืบสานพระราชปณิธานได้ความจงรักภักดีและจะยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมืองและสร้าง สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดไป

 

แสดงความคิดเห็น