แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดโครงการจิตอาสาพระราชตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 61 ที่บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมืองพิษณุโลก ในพลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ  แม่ทัพภาคที่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ของทุกปีทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัวหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันพัฒนาบริเวณวัดพร้อมนี้กองทัพภาคที่ 3 นำรถครัวสนามมาประกอบอาหารเลี้ยงกำลังพล และประชาชนที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร บริเวณวัดนางพญา และบริเวณราชบูรณะ อ.เมืองพิษณุโลกโดยในปีนี้รัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ  ตามความเหมาะสม  เพื่อสร้างความตื่นตัว ตระหนักรู้และสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันรับผิดชอบดูแลรักษา รวมทั้งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

แสดงความคิดเห็น