กองทัพภาคที่ 3 มอบพันธุ์ปลาพระราชทานให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.61กองบังคับการ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รองแม่ทัพภาคที่3 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพันธุ์ปลา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์)  โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดตั้งศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ขอพระราชทานพันธุ์ปลาทางกองทัพภาคที่ 3 ได้สนองพระราชดำริดังกล่าว โดยดำเนินการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพื้นเมืองที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ปลานิลจิตรลดา ปลาหมอชุมพร ปลาสลิด และปลาช่อน ปัจจุบันดำเนินการเพาะพันธุ์ปลานิลจิตรลดา ได้ลูกปลานิลจิตรลดา ที่มีขนาดเหมาะสม จำนวน 130,000 ตัว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพันธุ์ปลาให้กับประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย จำนวน 70 ราย  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงพระราชทานพันธุ์ปลาประชาชนที่รับพระราชทานพันธุ์ปลาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนำไปเลี้ยงให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ ที่จะให้พสกนิกรของพระองค์ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

แสดงความคิดเห็น