เล็งของบ 40 ล้านสร้างถนนฉ.1 ตัดเลาะรั้วสวนเฉลิมพระเกียรติฯเรือนแพ

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก   นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีการก่อสร้างถนนสายฉ  1 ผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณสามแยกเรือนแพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้ง ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนผู้ที่ไม่เห็นด้วย พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

นายไพบูลย์ กล่าวว่า ตนเชิญผู้เกี่ยวข้องที่ลงชื่อต่อต้าน ไม่เห็นด้วยสร้างถนนผ่านสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งตนได้ชี้แจง ตามไปข้อเท็จจริงว่า การออกแบบก่อสร้างจะเลาะข้างรั้ว ไม่ได้ตัดผ่านสวนสาธารณะ ที่ผ่านมาอาจมีการเข้าใจผิด ยืนยันว่า จะต้องทำผิวถนนใหม่ บริเวณข้างสวนสุขภาพ หรือ ถนนพระองค์ขาว พุ่งมาเชื่อมกับสามแยกเรือนแพ  โดยประชาชนที่ชื่นชอบออกกำลังกาย ไม่ได้รับผลกระทบ

ปี 2559 กรมโยธาธิการและผังเมือง อนุมัติงบประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อจัดรูปที่ดินตามผังเมืองในบริเวณที่ดินด้านทิศเหนือของสวนฯ ตามโครงการจัดรูปที่ดินหนองตาเหี่ยม มีที่ดินประมาณ 500 แปลง เจ้าของประมาณ 300 คน ซึ่งประชาชนเจ้าของที่ดินได้ใช้วิธี”ลงขัน”มอบที่ดินก่อสร้างถนนจากด้านในมาก่อน  ซึ่งได้สร้างถนนสาย ฉ 1 เพื่อเชื่อมโยงระหว่างถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศเหนือมาถึงทางหลวงหมายเลข 12 ที่สามแยกเรือนแพ  แนวถนนเดิม จะตัดผ่าสวน ฯ แต่ได้มีการออกแบบสร้างถนนแนวใหม่   ไม่ให้กระทบสวนสุขภาพ  เป็นการทำถนนใหม่เลาะริมรั้ว จากเดิมวางแผนไว้ขนาดกว้าง 30 เมตร ได้หั่นลดลงเหลือ 16 เมตร ล่าสุดกำลังจะเสนอของบประมาณกลุ่มจังหวัด วงเงิน 40 ล้านบาท ภายในเดือนธันวาคม นี้

อนึ่ง เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา มีกระแสการคัดค้านการตัดถนนสาย ฉ  1 นายศรีสุวรรณ จรรยา ซึ่งเป็นคนพิษณุโลก ร้องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้ทบทวนและระงับโครงการฯดังกล่าว ให้เลือกแนวถนนไม่ต้องตัด ถนน (ฉ. 1) ผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติฯ เรือนแพ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะแห่งใหญ่ใจกลางเมือง บริเวณสามแยกเรือนแพถนนมิตรภาพ ถนนสาย 12 อ.เมือง จ.พิษณุโลก รวมถึงมีชาวพิษณุโลก มีการตั้งโต๊ะล่ารายชื่อ ติดป้ายคัดค้าน กระทั่งนำมาสู่การประชุมวันนี้กับผู้ที่ลงชื่อคัดค้านและผู้เกี่ยวข้องในวันนี้ และขณะนี้ถนนสายฉ 1 ที่จะตัดผ่านด้านข้างสวนเฉลิมพะเกียรติฯ อยู่ในขั้นตอนเตรียมการของบประมาณก่อสร้างแล้ว  

………………………………………………………………………………………..

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ค้านตัดถนนผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติฯ(เรือนแพ)จ.พิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น