ชมดอกปอเทืองเหลืองอร่าม หน้าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   สภาพอากาศในจังหวัดพิษณุโลกได้เริ่มลดลง ส่งให้ดอกปอเทือง หลายแห่งในจังหวัดพิษณุโลก ได้เริ่มเบ่งบานเป็นสีเหลืองหลายแห่ง โดยเฉพาะที่บริเวณหน้าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  11 แห่งใหม่ ณ บึงแก่งใหญ่ ที่ได้ปลูกไว้ด้านหน้ากว่า 5 ไร่  ได้ออกดอกสีเหลืองสวยงาม มองด้านหน้าไปที่สำนักสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  11 ก็เป็นโฟกลาวสวยงาม โดย ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  11 ได้ปลูกไว้เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา เนื่องในวันสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมปลูกปอเทืองให้เหลืองอร่าม และที่สำคัญเพื่อเป็นการบำรุงดินในการปลูกพืชครั้นต่อไปอีกด้วย

สำหรับปอเทือง พืชตระกูลถั่วที่นิยมนำมาใช้เป็นปุ๋ยพืชสด ลักษณะเป็นไม้พุ่มความสูง 1-2 เมตร ลำต้นกลม ใบยาวเรียวแหลม ดอกสีเหลือง ฝักเป็นรูปทรงกระบอก เมล็ดคล้ายรูปไตสีน้ำตาล ความยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร มี 10 -20 เมล็ด/ฝัก ปอเทืองเป็นพืชที่ใช้ต้นทุนในการปลูกต่ำและทนแล้ง โดยนอกจากเก็บเมล็ดพันธุ์ขายแล้วยังสามารถไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อใช้ปรับคุณภาพดินได้ ดังนั้นมันจึงเป็นพืชทางเลือกใหม่ในวิกฤตแล้งเช่นนี้ ซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้ปลูกในทุกด้าน

////////////

 

 

แสดงความคิดเห็น