เอไอเอสสนับสนุนสิ่งของจัดงานวันเด็กให้กองทัพภาคที่ 3

9 มกราคม 2562 : ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก พันเอก กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับมอบสิ่งของสนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 โดยมีนายรุ่งเพชร อินทะ ผู้จัดการชุมสายวิศวกรรม บริษัทเอไอเอส จ.พิษณุโลก และคณะ เป็นผู้มอบ
นอกจากนี้ ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 พนักงานเอไอเอส อาสา ยังได้เดินสายลงพื้นที่ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนุชเทียน อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก อีกด้วย
เอไอเอส สานรัก มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคมไทย ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนไทย ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนของประเทศไทย ได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมกัน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมหัวใจจิตอาสา พัฒนาตัวเอง สังคม และประเทศชาติในอนาคตต่อไป 

แสดงความคิดเห็น