อบจ.พิษณุโลกร่วมวิ่ง Run to Give พนมสมอมินิมาราธอน 2019 ครั้งที่ 1


วันที่ 20 มกราคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิ่ง Run to Give พนมสมอมินิมาราธอน 2019 ครั้งที่ 1 โดยมี ร้อยเอกสมจิตร ฉ่ำมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ณ วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาทั่วไป ผู้สูงอายุ เยาวชนมีความสนใจต่อการออกกำลังกาย ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุและเพื่อการจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านเขาสมอแคลง โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มินิมาราธอนระยาทาง 10.5 กิโลเมตร และระยะฟันรัน 6.2 กิโลเมตร โดยมีประชาชนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งในครั้งนี้กว่า 1,200 คน

แสดงความคิดเห็น