โรงเรียนมัธยมศึกษาในจ.พิษณุโลก จัดวิ่งเพื่อน้อง Running for Children

นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ในฐานะ ประธานชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก 39 โรงเรียน มีนักเรียน 2 หมื่นกว่าคน ซึ่งมีความแตกต่างกันทางบริบทด้านสังคม ครอบครัว ทำให้นักเรียนบางส่วนขาดโอกาส และเกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ถือเป็นภารกิจของผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา ที่ตระหนักและควรให้การสนับสนุนแก่เด็กนักเรียนกลุ่มดังกล่าว
ชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดทำโครงการ “วิ่งเพื่อน้อง (Running for Children) ขึ้น เพื่อนำรายได้มาใช้ในการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ สวนสุขภาพสมเด็จพระเอกาทศรถ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งลักษณะของการวิ่ง 2 ระยะทาง คือ วิ่งระยะ 5 กม. และวิ่งระยะ 11.5 กม. ค่าสมัครทุกระยะวิ่ง 500 บาท เปิดรับสมัคร : 25 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
สำหรับท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมเพื่อการกุศลในครั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook : โครงการวิ่งเพื่อน้อง Running for Children จังหวัดพิษณุโลก ทางเว็บไซด์ http://www.thaisporthub.com/event/runningforchildren2019.html หรือ นางสาวพนิดา ทองคำ 087-5277781
2. นายสุริยา จันทิมา 089-9612504 ; 091-843819.
………………………………………………….
วรางคณา อนันตะ /ข่าว
ประชาสัมพันธ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น