กองทัพภาคที่ 3 จัดสวนสนามวันทหารผ่านศึก

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ทีบริเวณอนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลกพลตรี จิรเดช  กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2562  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยทหารผ่านศึกและมีพิธีสวนสนามบริเวณหน้าลานสโมสรบันเทิงทัพ โดยมี พลเอก ศิริ ทิวะพันธุ์ เป็นประธานในพิธี เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมและสดุดีทหารผ่านศึกคุณงามความดี ตลอดทั้งเชิดชูเกียรติของเหล่าทหารกล้า พร้อมอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้พลีชีพ ในการปกป้องความเป็นเอกราชและอธิปไตยของชาติไว้ ให้คงอยู่ตราบจนทุกวันนี้หลังจากนั้น พลตรี จิรเดช  กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้เป็นประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ภายในห้อง 101สโมสรบันเทิงทัพ  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระคาถา  อุทิศส่วนกุศลให้กับทหารกล้าผู้ที่ล่วงลับโดยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2สงครามมหาเอเชียบูรพา สินสุดลง  มีทหารไทยจำนวนมากที่ถูกปลดประจำการ โดยในปี พ.ศ. 2490  กระทรวงกลาโหม ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้น เพื่อช่วยเหลือแก่ทหารที่กลับจากปฏิบัติการรบ  และช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตในการรบ โดยได้กำหนดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี  เป็นวันทหารผ่านศึกมาถึงทุกวันนี้ โดยมีดอกป๊อปปี้ สีแดง เป็นสัญลักษณ์แทน ทหารผ่านศึก ผู้พิทักษ์รักษาประเทศชาติให้มีเอกราชอธิปไตย สีแดงของดอกป๊อปปี้ คือ เลือดของทหารที่ได้หลั่งชโลมแผ่นดินไว้ด้วยความกล้าหาญ เสียสละอันสูงสุด

 

แสดงความคิดเห็น