ชาววิทยุจ.พิษณุโลกจัดงาน“ 89 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย”

ชมรมสถานีวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ จัดงาน “ 89 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย”
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลาสิทธิธรรมานุวัตร วัดราชบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน เป็นประธานเปิดงานวันวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 ปีที่ 89 โดยมี นายมนต์รัตน์ ปาลิวนิช (ดอกรัก เมืองสองแคว) ประธานชมรม สถานีวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ เปิดเผยว่า ชมรมวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่จังหวัดพิษณุโลก การจัดงาน “89 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย” เพื่อราลึกถึงพระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย การจัดงานดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อราลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย และความสำคัญของการเริ่มต้นกิจการกระจายเสียงในประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2473 ซึ่งมีการถ่ายทอดกระแส พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล จากพระที่นั่ง อมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ถ่ายทอดไปตามสายเข้าเครื่องส่งและออกอากาศ ที่สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท ภายในพระราชวังพญาไท ซึ่งถือเป็นการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงเป็นครั้งแรกของไทย สำหรับการจัดงาน 89 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย ของทางชมรม สถานีวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ จังหวัดพิษณุโลก มีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยพิธีสักการะพระรูป พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคลากรด้านวิทยุกระจายเสียงที่ล่วงลับ
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ทีมข่าว สวท.พิษณุโลก รายงาน..

แสดงความคิดเห็น