ตรวจสถานบันเทิงพบขายแอลกอฮอล์ให้เยาวชน 1 ร้าน

พิษณุโลก ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจสถานบันเทิงพบกระทำความผิดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เสนอผู้ว่าราชการปิด 5 ปี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 21.00 -23.30 น. โดยการอำนวยการของ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายสุธี ชำนาญจิตร ปลัดอำเภอ นายอรัญ นิยะกิจ ร่วมกับ พ.อ.วินัย สุขทัศน์ จนท.กอ.รมน.จ.พล. พ.ต.อ.ทรงพล สังข์เกษม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก พันโทประวิธ ธรรมชาติ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 9,จนท.ทหารพราน 31 ตำรวจ ปคม, ตำรวจ ตม. สาธารณสุขอำเภอ จนท.สถานพินิจฯ จนท.บ้านพักเด็ก จนท.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จนท.สรรพสามิตอำเภอ นำชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกและชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก ประกอบด้วย ฝ่ายความมั่นคงจังหวัด/ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพิษณุโลก จนท.ทหาร ม.พัน 9, จนท.ทหาร กอ.รมน.จ.พล.จนท.ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก จนท.ตำรวจท่องเที่ยว,จนท.ตำรวจ ปคม,จนท.ตำรวจ ตม.,สถานพินิจ,จนท.พมจ.,จนท.สาธารณสุขอำเภอ ,จนท.สรรพสามิต จนท.ทหารพราน 31 ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก ร้อย อส.ที่ 3 เมืองพิษณุโลกได้บูรณาการสนธิกำลังร่วมตรวจสถานบริการ/สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ จำนวน 12 แห่งในพื้นที่รับผิดชอบเมื่อมา ร้านมาฟิน เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบการกระทำความผิดโดยจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการในสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก เปรียบเทียบปรับ จำนวน 6,000 บาท ซึ่งจะได้รายงานให้จังหวัดดำเนินการสั่งปิดสถานประกอบดังกล่าวและเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป

แสดงความคิดเห็น