รองผู้ว่าพร้อมทหาร มทบ.39 ตรวจความเรียบร้อยพื้นที่วัดโบสถ์

เมื่อวันที่ 15 เม.ย.62 นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รอง ผวจ.พิษณุโลก โดย พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.มทบ.39/ผบ.กกล.รส.จว.พ.ล.ได้มอบหมายให้ พ.อ.พิทยา ราชะพริ้ง รองเสธ.มทบ.39/รอง เสธ.กกล.รส.จว.พ.ล. ได้เดินทางมาร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจท่างาม ถนนหลวงหมายเลข 11(ขาล่อง) ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทาง ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล  ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562หลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมจุดบริการประชาชนบริเวณข้างเคียง  จุดบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สภาพการจราจรในเส้นทางขาล่องมีรถสัญจรหนาแน่นมาก  เนื่องจากมีประชาชนเดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์ บริเวณเขื่อนแควน้อยจำนวนมาก สำหรับผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการก่อเหตุวุ่นวายแต่อย่างใด

แสดงความคิดเห็น