พิษณุโลกวันศุกร์ฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 40 องศา

พิษณุโลกเช้าวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ฟ้าโปร่ง สภาพอากาศร้อนอบอ้าวต่อเนื่อง ฟ้าสางเช้านี้สวยงามตา มีจันทร์เสี้ยวในช่วงเช้ามืด อุณหภูมิต่ำสุดในภาคเช้า 28 องศาเซลเซียส ภาคบ่าย 39-40 องศาเซลเซียส  วานนี้อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส ช่วง 3-6 พฤษภาคม 2562 จังหวัดพิษณุโลกอาจจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้อีก กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนจะมีผลกระทบในช่วงนี้เริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคเหนือ 

แสดงความคิดเห็น