ผบ.มทบ.39 ตรวจกำลังพลสร้างฝายกั้นน้ำยมช่วยภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 62 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.มทบ.39 และ ผบ.กกล.รส.จว.พ.ล.พร้อมด้วยนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ และนายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก ร่วมตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ทหารกำลังพล จาก มทบ.39  ที่ได้มาปฏิบัติงานร่วมสร้างฝายน้ำล้นกั้นน้ำด้วยกระสอบทราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.บางระกำ เป็นรักษาระดับน้ำใต้ดิน และระดับน้ำบ่อน้ำตื้น เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค ในพื้นที่ หมู่ 2 บ้านวังเป็ด ต.บางระกำ อ.บางระกำ จำนวน 420 หลังคาเรือน และ ในพื้นที่ หมู่ 10 บ้านท่านางงาม ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก จำนวน 220 หลังคาเรือนทั้งนี้ ทางอำเภอบางระกำและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชลประทาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกำลังทหารจาก มลฑลทหารบกที่ 39 และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ได้ร่วมกันสร้างฝายน้ำล้นกั้นกักเก็บน้ำ ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้ ประชาชนในพื้นที่ตลอดห้วงฤดูแล้งในปีนี้สำหรับการสร้างกั้นฝายแม่น้ำยมครั้งนี้  เนื่องจากในพื้นที่บางระกำได้รับผลกระทบเกี่ยวกับน้ำอุปโภคบริโภค ประกอบกับแม่น้ำยมเริ่มแห้งขอด ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักปัญหาที่เกิดขึ้น  จึงได้ร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อสร้างฝายกั้นน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค  พร้อมทั้งเติมน้ำใต้ดิน ในการทำน้ำประปา ให้ประชาชนได้ใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งในช่วงนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ภัยแล้งที่น่าเป็นห่วง และมีระยะเวลานานกว่าทุกปีที่ผ่านมา

 

แสดงความคิดเห็น