มทบ.39 มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้ลูกทหาร

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.62 ที่ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 2 บก.มทบ.39 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.มทบ.39 มอบหมายให้ พ.อ.นพดล รอดกลาง รอง ผบ.มทบ.39 เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของกำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่มีมีความอุตสาหะความขยันผลการเรียนดี อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชา ที่มีรายได้น้อย เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา จาก มทบ.39 จำนวน 340,500 บาท  ปตท.สผ.สยาม จำกัด 200,000 บาท กองทัพบก 24,000  บาท  รวมเป็นทุนทั้งหมด 564,500 บาทโดยมีการแบ่งทุนการศึกษาในแต่ระดับ ประกอบด้วย ระดับอนุบาล จำนวน 40 ทุนละ 1,000 บาท ระดับประถมศึกษา จำนวน 88 ทุนๆละ 2,000 บาท  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 45 ทุนๆละ 2,500 บาท ระดับมัธยมตอนปลาย จำนวน 37 ทุนๆละ 25,000 บาท  ระดับปริญญาตรี จำนวน 41 ทุนๆละ 3,500 บาท  รวมผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 251 คนพ.อ.นพดล รอดกลาง รอง ผบ.มทบ.39 กล่าวว่า  ทางกองทัพบก โดยผู้บังคับบัญชา ต่างตระหนักและมีความห่วงใย ในเรื่องการศึกษาของกำลังพลในทุกระดับชั้น  ได้จัดสรรทุนการศึกษา  โดยได้รับการสนับสนุน จาก กองทัพบก และ ปตท.สผ.สยาม จำกัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาความก้าวหน้าในด้านการศึกษาต่อไป

แสดงความคิดเห็น