อบต.บ้านกร่างปิดห้องประชุมลับเตรียมชงโรงงานกำจัดขยะ 1,400 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 62  ที่ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก ว่าที่ ร.ต.ธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ได้เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านกร่าง ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  เพื่อเข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังไฟฟ้าระบบปิดหนังสือ ที่ พล73901/ว29 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  ลงวันที่ 12 พ.ค.2562 ขอเชิญประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด โดยระบุว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่างได้ดำเนินโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนพลังงานไฟฟ้าระบบปิด หรือการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าแบบเผาลงระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นั้นในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  และที่ปรึกษาโครงการฯ ดังกล่าว ขอเชิญประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการบริหาร และจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และรับทราบรายละเอียดโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.ธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต.บ้านกร่าง และเจ้าหน้าที่ทหารเข้ารับฟังในครั้งนี้ด้วย  และไม่มีการแจ้งชาวบ้านหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาร่วมฟังแต่อย่างใดส่วนการลงทุนโรงงานขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ขนาดใหญ่ในวงเงิน 1,400 ล้านบาท ผลิตกระแสไฟฟ้า 9.9 เมกกะวัตต์  ต้องใช้ปริมาณขยะประมาณ 3,000 ตัน/วัน ซึ่งจะส่งกระทบต่อชุมชนทั้งด้านมลพิษ การจราจร และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากชุมชน  และมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์คัดค้านไม่เห็นด้วยมาตลอด อีกทั้งมีการติดป้าย ชาวบ้านกร่างไม่เอาโรงงานขยะทั้งนี้ทาง นายกอบต.บ้านกร่าง ห้ามสื่อมวลไปร่วมรับฟังภายในห้องประชุม และห้ามถ่ายภาพ โดยอ้างเหตุผลเป็นการประชุมเฉพาะผู้นำชุมชน  เพื่อวางแผนอนาคตตำบลบ้านกร่าง  ซึ่งในวันนี้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมด้วย คาดว่าเป็นตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาด้านโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า ที่ผ่านมาได้พาผู้นำท้องถิ่นส่วนหนึ่งไปดูงานที่ จ.ขอนแก่นมาแล้ว

แสดงความคิดเห็น